Nha Khoa Việt Nga Phiên bản Odoo 15.0+e-20220826

Thông tin về Nha Khoa Việt Nga một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Mạng xã hội Marketing
Dễ dàng quản lý các mạng xã hội và khách truy cập trang web của bạn
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Cuộc hẹn
Allow people to book meetings in your agenda
Phone