N H A  K H O A -  V I Ệ T  N G A

Liên Hệ Ngay Với Chúng Tôi

Để lại thông tin của bạn ở dưới, để chúng tôi có thể liên hệ với bạn sớm nhất
hoặc liên hệ qua Hotline: (+84) 941 320 111. Liên hệ để được hỗ trợ!

Phòng Khám Nha Khoa Việt Nga


 Địa chỉ cơ sở 1: 111 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 Địa chỉ cơ sở 2:  D1-2/22 Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


 SĐT cơ sở 1: (+84) 941 320 111

 SĐT cơ sở 2: (+84) 898 587 868


 Email: info@nhakhoavietnga.vn


Chúng Tôi Tiếp Nhận Thông Tin Để Hỗ Trợ Bạn


Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.

Cơ sở 1


  Địa chỉ: 111 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phải chỉ định một địa chỉ để nhúng bản đồ vào trang


Cơ sở 2


  Địa chỉ: D1-2/22 Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu

Phải chỉ định một địa chỉ để nhúng bản đồ vào trang


Cơ sở 3


  Địa chỉ: 216 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Phải chỉ định một địa chỉ để nhúng bản đồ vào trang


Phone